รู้จักการปฏิเสธ

Image result for เลือดกรุ๊ปโอ

 

คนเลือดกรุปโอเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือและเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น พวกเขาเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมาย เป็นพวกขี้สงสารและมักคิดถึง ความรู้สึกของผู้อื่นมากกว่าความรู้สึกของตนเอง อุปนิสัยเหล่านี้อาจสร้างความตึงเครียดให้เขาหรือเธอได้โดยไม่รู้ตัว คนเลือดกรุปโอมัก เป็นตัวตั้งตัวตี หรือเป็นคนรับอาสาทําสิ่งนี้สิ่งโน้นให้เพื่อนฝูงอยู่เสมอ

พวกเขามักช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน สิ่งเหล่านี้เป็นการ นําปัญหาของคนอื่นมาแบกรับ ทั้งๆ ที่พวกเขาก็มีปัญหาหรือภาระที่ ต้องรับผิดชอบอยู่มากโข

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คนเลือดกรุปโอจําเป็นต้องรู้จักการ ปฏิเสธ แม้จะรู้สึกแย่ในครั้งแรก แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิเสธใน ครั้งแรก อาจสร้างความรู้สึกผิดหวังให้ผู้ร้องขอได้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง แต่นั่นอาจน้อยกว่าการที่ปล่อยให้คนที่ร้องขอพบว่าคุณไม่สามารถ ทําในสิ่งที่เขาคาดหวังได้ตามที่คุณสัญญาไว้ เมื่อพบว่างานนั้นอยู่ เหนือความสามารถของคุณ หรือคุณมีภาระยุ่งเกินกว่าที่จะจัดการกับ ปัญหาหรืองานดังกล่าวได้ ให้ปฏิเสธเสีย ดีกว่าจะให้เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนของคุณต้องเสียความรู้สึกหรือผิดหวังเมื่อพบในภายหลังว่า งานที่คุณออกปากอาสาทําให้นั้นไม่มีคุณภาพหรือไม่ดีเท่ากับที่เขา คาดหวังไว้ ซึ่งนั่นอาจทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือเธอ คนนั้นต้องแตกร้าวได้

 

การเงิน

 

คนเลือดกรุปโอเป็นนักวางแผนเรื่องการใช้เงินที่ดีเยี่ยม พวก เขาสามารถจัดการกับรายได้และรายจ่ายในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาทราบดีว่าควรใช้เงินที่หามาได้อย่างไรจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด และควรหาเงินเท่าไรจึงจะเพียงพอกับรายจ่ายที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะจับจ่ายของเล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้เงินเพียงไม่กี่สตางค์ หรือของ ชิ้นใหญ่ ที่ต้องใช้เงินจํานวนมหาศาล พวกเขาจะคิดอย่างรอบคอบ จนแน่ใจแล้วว่าของสิ่งนั้นคุ้มค่ากับเงินที่ต้องซื้อไปจริงๆ จนในบาง ครั้งพวกเขาอาจดูเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวอยู่สักหน่อย

แม้ว่าจะเป็นคนตระหนี่ในสายตาของคนทั่วไป แต่คนเลือด

กรุปโอจะเป็นคนใจกว้างกับคนรัก คนในครอบครัว รวมไปจนถึง เพื่อนฝูงที่พวกเขารักอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเขายินดีที่จะทุ่มเทเงิน จํานวนมากไปกับข้าวของราคาแพง หากสิ่งนั้นเป็นที่ชื่นชอบ หรือ เป็นที่ต้องการของบุคคลที่พวกเขารักโดยไม่เสียดายเงินแม้แต่น้อย จนในบางครั้งเงินที่พวกเขาเสียไปอาจมากกว่าเงินที่พวกเขาเสียไป กับสิ่งของที่พวกเขาซื้อให้ตัวเองเสียด้วยซ้ํา

 

นำเสนอโดย
ยูฟ่าเบท

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.